Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 


Zgodnie z art. 13, 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO informujemy:

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie grodzkim Szczecin
z siedzibą przy ul. Karola Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin.

 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Dane kontaktowe:
Inspektor ochrony danych   

Pani Marta Siniecka                                                                                                                              
telefon: 914245578
e-mail: msiniec@um.szczecin.pl
ul. Karola Szymanowskiego 2
71-416 Szczecin

III. CELE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzania postępowań administracyjnych oraz wykonania obowiązku przekazywania danych statystycznych do: Głównego Urzędu Statystycznego, Izby Skarbowej, jednostek administracji publicznej.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów: ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Prawo budowlane, ustawa o statystyce publicznej, ustawa o zamówieniach publicznych, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawa Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

V. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Szczecinie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt III celu przetwarzania,
w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH:

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

VIII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych - art. 16 RODO;
3) prawo do usunięcia danych - art. 17 RODO;
4) prawo ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - art. 21 RODO;
6) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;
7) prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO.

 

IX. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI:

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

X. INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie grodzkim Szczecin przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować pozostawieniem sprawy/żądania bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Sadowska 24-05-2018 13:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Maria Sadowska 19-10-2020 14:00