Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin

Przyjmowanie i załatwianie spraw

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

Zgłaszający się do tutejszego Inspektoratu powinien złożyć podanie z opisem sprawy. W podaniu należy podać dane swoje, właściciela oraz zarządcy obiektu budowlanego, którego sprawa dotyczy oraz adresy zamieszkania lub siedziby, a także dokładną lokalizację obiektu budowlanego. Podanie powinno być adresowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie. Podania i wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie ul. Szymanowskiego 2 pok. 009-011 lub za pośrednictwem poczty.

Sprawy załatwiane są w terminach określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Zgodnie z art. 64 § 1 w/w ustawy – jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych, zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie należy złożyć na opracowanych przez Inspektorat drukach. Druki dostępne są w sekretariacie Inspektoratu lub na stronie internetowej – zakładka druki do pobrania. Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie ul. Szymanowskiego 2 pok. 009-011 wraz z wymaganymi załącznikami.

Sprawy załatwiane są poprzez wydanie decyzji administracyjnej, przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych bądź pismem (odpowiedzią) w przypadku braku podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego wydawane są również postanowienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Sadowska 26-10-2007 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Maria Sadowska 30-05-2016 10:13