Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin


OPŁATY SKARBOWE

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.).

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy, dotyczącego n/w obiektów, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu:

- warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży do pięciu stanowisk włącznie, placów składowych, postojowych i parkingów oraz obiektów magazynowych będących budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami - przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna - 0,25 zł za każdy m2 powierzchni użytkowej

nie więcej niż: 135 zł

- placów składowych, postojowych i parkingów oraz obiektów magazynowych będących budynkami składowymi, chłodniami, hangarami
i wiatami - służących celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 4 zł

- budynków kolejowych, takich jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego - 12 zł

- stawów rybnych - 28 zł

Wydanie pozwolenia na użytkowanie:

- budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna - 0,25 zł za każdy m2 powierzchni użytkowej

nie więcej niż: 135 zł

(w budynkach o funkcji mieszanej nie uwzględnia się pow. mieszkalnej tych budynków)

- budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 4

- innego budynku 12 zł

- studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 5 zł

- budowli związanych z produkcją rolną - 28 zł

- sieci i dróg do 1 km długości - 26 zł

- sieci i dróg powyżej 1 km długości, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 536 zł

- innych budowli - 39 zł

- urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 23 zł

Wydanie pozwolenia na wznowienie robót - dwukrotność w/w stawek

(50% stawek pozwolenia na budowę)

Wydanie zaświadczenia 17,00 zł

(zwolnione sprawy odbudowy obiektów zniszczonych klęską żywiołową)

Wniesienie pełnomocnictwa 17,00 zł

(zwolnienie dotyczy małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa)

Zwolnione od opłaty skarbowej są:

- wszelkie sprawy budownictwa mieszkaniowego (z wyjątkiem pełnomocnictw),
- wszelkie sprawy jednostek budżetowych i samorządu terytorialnego,
- sprawy osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
- pozwolenia na użytkowanie budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne oraz odbudowanych obiektów zniszczonych klęską żywiołową.

Opłaty skarbowe wnosi się na rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin:

PKO Bank Polski nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429              
- obowiązuje od 01.06.2013r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Sadowska 21-11-2016 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2016
Ostatnia aktualizacja: - 21-11-2016 14:43