herb BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin

www.pinb.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązku kierownika budowy - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-05-08 12:28:09
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-05-08 12:28:08
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-05-08 12:28:06
Wniosek na wznowienie pozwolenia na użytkowanie - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-05-08 12:28:05
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-05-08 12:28:03
Wniosek o pozwolenie na budowę-rozbiórkę - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-05-08 12:28:03
Zawiadomienie o zakończeniu budowy - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-05-08 12:28:01
Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-05-08 12:28:00
Zawiadomienie o zmianie inspektora nadzoru - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-05-08 12:27:58
Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-05-08 12:27:57
Wykaz kontroli zewnętrznych WINB - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-05-08 10:48:42
Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-05-08 10:44:47
Zawiadomienie o zmianie inspektora nadzoru - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-05-08 10:44:16
Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-05-08 10:43:47
Zawiadomienie o zakończeniu budowy - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-05-08 10:42:55
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-05-08 10:42:14
Wniosek o pozwolenie na budowę-rozbiórkę - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-05-08 10:40:01
Wniosek na wznowienie pozwolenia na użytkowanie - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-05-08 10:38:52
Wniosek na wznowienie pozwolenia na użytkowanie - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-05-08 10:37:56
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-05-08 10:37:04
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-05-08 10:34:28
Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązku kierownika budowy - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-05-08 10:33:52
Oświadczenie inspektora nadzoru o pojęciu nadzoru - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-05-08 10:31:33
Budżet Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nr rok 2008 - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-04-25 09:09:17
Pracownicy - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-04-25 09:06:26
Pracownicy - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-04-25 08:50:01
Dane Maria Sadowska 2008-04-25 08:49:12
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie numer 80082 - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-02-28 12:40:41
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-02-15 08:48:22
Lista kandydatów na stanowisko inspektor nadz.bud. - ogłoszenie nr 78033 - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-01-16 09:59:11
Ogłoszenie o wolnych stanowiskach pracy - dokument usunięty Maria Sadowska 2008-01-03 14:09:46
Komunikat Maria Sadowska 2007-11-15 10:19:58
Komunikat Maria Sadowska 2007-11-15 10:19:29
Komunikat Maria Sadowska 2007-11-15 10:19:02
Komunikat Maria Sadowska 2007-11-12 13:54:04
Zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Maria Sadowska 2007-10-26 14:28:18
Stan spraw i kolejność załatwiania Maria Sadowska 2007-10-26 14:25:04
Przyjmowanie i załatwianie spraw Maria Sadowska 2007-10-26 14:21:33
Regulamin organizacyjny - dokument usunięty Maria Sadowska 2007-10-26 14:18:37
Forma Prawna Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Maria Sadowska 2007-10-26 14:16:14