herb BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin

www.pinb.szczecin.pl

Ogłoszenie o naborze nr 14401 z dnia 22.08.2017r.

Ogłoszenie o naborze nr 14401 z dnia 22.08.2017 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor nadzoru budowlanego

do spraw: inspekcja budowlana i orzecznictwo

referat orzeczniczo-prawny


 
Miejsce wykonywania pracy:

Szczecin

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie grodzkim Szczecin
ul. K. Szymanowskiego 2
71-416 Szczecin

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie grodzkim Szczecin
ul. K.Szymanowskiego 2
71-416 Szczecin

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie Inspektoratu i poza nią. Wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przeprowadzanie wizji i oględzin na terenie miasta Szczecin ( praca na wysokościach). Przyjmowanie interesantów, stron postępowań i udzielanie informacji

ZAKRES ZADAŃ

 • działalność inspekcyjno-kontrolna w zakresie budowy i użytkowania obiektów budolwnych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu i kompetencji organu
 • przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych oraz innych pism
 • współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych
 • obsługa merytoryczna interesantów
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspeketora Nadzoru Budowlanego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie budownictwa
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata praca zawodowa
 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • umiejętność obsługi komputera
 • stan zdrowia umożliwiający prowadzenie kontroli obiektów i robót budowlanych na terenie Szczecina
 • potwierdzenie wykształcenia wyższego i uprawnień budowlanych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • komunikatywność
 • samodzielność , rzetelność
 • zdolność formułowania treści pism

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.09.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie grodzkim Szczecin
  ul. K. Szymanowskiego 2
  71-416 Szczecin
  poniedziałek - piątek w godz. 7.30-15.30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Sadowska 23-08-2017 08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Maria Sadowska 23-08-2017 08:18